0
Select Page

VIP Masterclass workshop kit

VIP Masterclass workshop kit sadrži 9 velikih tretmana i 3 sheet maske te dodatnu opremu za izvođenje tretmana.

Sve je pakirano u velikoj trajnoj termo torbi s ručkom.

 

Opis

VIP Masterclass workshop kit sadrži 12 tretmana i dodatnu opremu.

 

Povezani proizvodi

    
    
	
	
		


	
1